ჩვენი სერვისები
  • საიტი ეს არის თქვენი ბიზნესის, კომპანიის ან ერთი პიროვნების “სახე” რომლითაც თქვენ მომხმარებელს აწვდით ინფორმაციას პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ. ამიტომ საიტი უნდა აიწყოს და დამზადდეს თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარედ, ის სწორად და მარტივად უნდა გადმოსცემდეს თქვენი ბიზნესის საქმიანობას, რადგან დაინტერესებულმა მომხმარებელმა შეძლოს თქვენთან დაკავშირება. 
  • გრაფიკულმა დიზაინმა ოცდამეერთე საუკუნეში კომპიუტერული გრაფიკის სინონიმობა შეითავსა, თუმცა ეს სფერო უპირველესად აკადემიური ხელოვნების მიმდინარეობებს აერთიანებს და საბოლოოდ ელექტრონული თუ ბეჭდვური სახით მიდის მომხმარებლამდე. ნებისმიერი ზომის კომპანიის წარმატებისთვის გრაფიკულ დიზაინს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.