ონლაინ მარკეტინგი

ონლაინ მარკეტინგი

იტყვა „მარკეტინგს“ მკაფიო განსაზღვრება უნდა მიეცეს, რადგანაც ის სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა შინაარსით ესმის.

ზოგი „მარკეტინგს“ ხმარობს „გაყიდვის“ უფრო ნარჩევი სიტყვით მოსახსენიებლად. რასაკვირველია, გაყიდვა მარკეტინგული პროცესის ნაწილია, მაგრამ მარკეტინგი ამის გარდა ბევრ სხვა რამესც მოიცავს. ან ამ სიტყვას ხმარობენ ყველა სახის პრომოუშენის და რეკლამირების აღსანიშნად. ისევ და ისევ, ეს მარკეტინგის ნაწილია, მაგრამ არ მოიცავს ცნებას სრულად.

სინამდვილეში, მარკეტინგი ბევრად უფრო დიდი და ფართო ცნებაა, ვიდრე პრომოუშენი, რეკლამირება ან გაყიდვა. თავისი ყველაზე უფრო მომცველი მნიშვნელობით, მარკეტინგი ქოლგა-ტერმინია, რომლის შინაარსშიც შედის საწარმოს პოზიცია ბაზარზე თანასწორთა შორის, მისი კონკურენტული უპირატესობა და მის მიერ ბაზრის იმ სიცოცხლისუ­ნა­რი­ანი სეგმენტების შერჩევა, რომელსაც თავად მოემსახურება.

Facebook კომენტარი
  •  
  •  
  •  
  •